Wspomnienia – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator strony Dopóki Walczysz: Ewa Wiśniewska; kontakt: kontakt.dopokiwalczysz@gmail.com;
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu zebrania podziękowań, wspomnień i świadectw o ks. Piotrze Pawlukiewiczu oraz materiałów związanych z jego działalnością;
  3. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych Administrator nie powołuje się na prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe w okrojonej wersji, tj. imię, miasto, będą opublikowane przy wspomnieniach o ks. Piotrze na stronie www.dopokiwalczysz.pl oraz stronach i publikacjach związanych z projektem. Pozostałe dane, w tym szczególnie: nazwisko oraz adres e-mail, nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 miesięcy od zakończenia funkcjonowania strony Dopóki walczysz;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  9. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości dodania Pani/Pana wpisu na stronie Dopóki Walczysz;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.