Księga

Księga to audycja, w której ks. Piotr w dialogu z Pawłem Kęską na falach Radia Warszawa (106,2 FM) rozważał teksty czytań liturgicznych na niedziele.