Spacer śladami ks. Piotra – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator strony Dopóki Walczysz: Ewa Wiśniewska; kontakt: kontakt.dopokiwalczysz@gmail.com;
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu zgromadzenia listy osób chętnych wzięciem udziału w wydarzeniu “W sercu Warszawy – spacer śladami ks. Piotra Pawlukiewicza”.
  3. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych Administrator nie powołuje się na prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom postronnym;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od zakończenia wydarzenia;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  9. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości dokonaniu zapisu na wydarzenie;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.