Inne strony z myślami ks. Piotra

Ks. Piotr Pawlukiewicz – rekolekcje akademickie

Strona ks. Piotra gromadzące różne materiały. Obecnie w wersji archiwalnej, ale nadal można na niej znaleźć ciekawe informacje.

 

www.xpiotr.pl

Kazania księdza Piotra

Strona zawierająca pliki z kazaniami księdza Piotra Pawlukiewicza. Kazania pochodzą z Mszy Św. odprawianych w kościele św. Anny w Warszawie – zwykle w niedzielę, o godzinie 15:00 (ale były też wyjątki).

Tradycja kazań sięga 2005 roku – ale przez pierwsze kilka lat były one nagrywane zupełnie amatorskim sprzętem i jakość często bywa fatalna. Potem dzięki zaangażowaniu słuchaczy (czytaj – zrzutce) udało się nabyć lepszy sprzęt do nagrywania i zacząć obrabiać nagrania w bardziej profesjonalny sposób.

www.kazaniaksiedzapiotra.pl

Dno serca

Strona gromadząca różne materiały – konferencje, kazania itp.

www.dno-serca.pl

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz

Strona gromadząca różne materiały – konferencje, kazania itp., która powstała po śmierci księdza.

www.kspiotr.pl