W słowie „Ojczyzna” niebo związane jest z ziemią

Ks. Piotr Pawlukiewicz:  […] Niebo związane jest z ziemią w słowie “Ojczyzna”. Tylu poległych, tylu wielkich, wspaniałych ludzi, którzy nie mówili: „A ja chcę żyć i nie pójdę na front, nie pójdę walczyć” – szli, walczyli w powstaniach, w partyzantce ryzykując życiem, które często oddali. …więc to są święte rzeczy.

Paweł Kęska: Jak to jest z tą triadą pojęć: „Bój, Honor, Ojczyzna”? Ja kiedyś o tym myślałem – one są dobrze poukładane, mają dobrą kolejność. Bóg, honor, dlaczego ojczyzna dopiero na trzecim miejscu?

xPP:  Bóg jest w Bogu, Bóg jest w honorze i Bóg jest w ojczyźnie – to jest wszędzie Pan Bóg, tylko coraz bardziej konkretny. Bóg jest to majestat Stwórcy, honor to jest postawa człowieka, że jest honorowy, dotrzymuje słowa, jest solidny, potrafi oddać życie za bliźniego, ojczyzna to jest – jak powiedział poeta – nasz wspólny obowiązek, wspólnota bardzo mocna i ważna. Człowiek należy do różnych wspólnot: rodziny, legionu, także ojczyzny. Wspólnota języka, historii – to jest bardzo ważna wspólnota i też to trzeba czcić, o to trzeba dbać i o to trzeba się troszczyć nie czekając na jakieś zawieruchy wojenne, żebyśmy dopiero stawali w jednym szeregu jak to bywało w historii.

 

– fragment audycji „Księga” z 8 listopada 2015, Radio Warszawa 106,2 FM.

Dodaj komentarz

Dziewczyna często nie chodzi z chłopakiem, dziewczyna chodzi ze swoimi wyobrażeniami o chłopaku. Boi się patrzeć w oczy: „a co się będę patrzeć – jeszcze coś tam zobaczę. Ładnie tańczy i to najważniejsze!”. Potem bieda w domu, dzieci chorują – „pomóż mi” – „zatańczę ci”.

— ks. Piotr Pawlukiewicz
X